Här finns olika exempel på bakgrundsmaterial och forskningsresultat som vi använder i vårt arbete. Som vår kund och uppdragsgivare är Du välkommen att ta del av detta.

Exempelvis om Bions teori


På gång…

Hitta information om: