det goda samtalet

ellipso AB vänder sig med denna utbildning till chefer/ledare som vill vidareutveckla sin förmåga till konstruktiva samtal med medarbetarna.
Syftet är bland annat att chefen/ledaren skall känna sig trygg i alla typer av samtal.

Innehåll:
* Ramarna för samtalet
* Hur man som chef agerar för att skapa en trygg samtalsmiljö
* Transaktionsanalysen (TA-modellen) för kommunikation
* Kroppsspråkets betydelse
* ”Svåra samtal”
* Det coachande samtalet
* Samtalsövningar med videoåterkoppling

Ta gärna kontakt med oss på ellipso AB för diskussion om hur detta kan bidra till förbättringar i verksamheten.

”Jag har gått en internationell coachsutbildning steg 1 för Skandinaviska Ledarhögskolan som samarbetar med International Coaching Community (ICC). Denna coachutbildning är kvalitetssäkrad på nivå 1 av EMCC.”


På gång…

Hitta information om: