ledar-coachning

ellispo AB kan hjälpa till att utveckla Dig som person och ledare.

Som linjechef eller på annat sätt ledare, skall Du genom att få återkoppling från medarbetare, kollegor och egen chef, utveckla sitt ledarskap i tre dimensioner: STRUKTUR, RELATION och UTVECKLING.

Genomförandemodell
Inledande samtal genomförs om upplägg och hur analys-/frågeformuläret är konstruerat. Chefen beslutar vilka medarbetare, kollegor och chef som skall delta i enkätundersökningen.
Frågeformulären distribueras och fylls i anonymiserat via separat webbportal.
ellipso AB sammanställer resultaten och ger feedback från coachen. Därefter gör uppdragsgivaren tillsammans med coachen upp ett personligt utvecklingsprogram som sedan genomförs med ett antal samtalstillfällen och aktivitetsuppföljningar.

Uppdragsgivaren är ensamägare till resultatet av enkäten och bestämmer själv om det ska redovisas för någon annan. Enkätens främsta syfte är att ge chefen ett planeringsunderlag för sin egen utveckling.

Ta gärna kontakt med oss på ellipso AB för diskussion om hur detta kan bidra till förbättringar i verksamheten.


På gång…

Hitta information om: