Myers-Briggs Type Indicator

ellipso AB är licensierade att använda Sveriges mest använda personlighetstest, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Testet, som har mer än 50 år av forskning bakom sig, bygger på den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jungs teori om psykologiska typer. Testet är ett utmärkt instrument för självkännedom och personlig utveckling. Det är absolut inte till för att diagnostisera folk.
I MBTI finns inget rätt eller fel, bara olika typer, och ellipso AB:s koncept handlar om hur dessa olikheter kan tas tillvara i gruppen/organisationen. Genom att förstå varandras olikheter kan vi utvecklas som grupp och kanske också undvika onödiga konflikter och missförstånd.

Genomförandemodell
Medarbetargruppen träffas vid två tillfällen med cirka en veckas mellanrum.
Vid första mötet (c:a en timma) introduceras Sveriges mest använda personlighetsinventorium, MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Därefter fyller deltagarna i formulären individuellt.
Vid andra mötet (heldag) får deltagarna utifrån resultatet av MBTI gemensamt finna sina personlighetspreferenser och diskutera hur dessa påverkar bl.a. kommunikation och arbetsklimat i gruppen. Arbetslaget gör handlingsplaner för hur man ska utvecklas tillsammans i framtiden.

Ta gärna kontakt med oss på ellipso AB för diskussion om hur detta kan bidra till förbättringar i verksamheten.


På gång…

Hitta information om: