stresshantering

ellipso AB erbjuder denna utbildning till de medarbetare på alla nivåer i olika typer av organisationer som vill förebygga att de blir sjuka på grund av stress eller utmattning.

Genomförandemodell
Deltagarna träffar handledaren vid fem tillfällen à c:a två timmar. Träffarna varvar miniföreläsningar med övningar och diskussioner. Vid det första tillfället inleder vi med en föreläsning om ett autentiskt fall av vad utmattningsdepression kan innebära och hur man kan använda en sådan personlig kris som ett viktigt redskap i den personliga utvecklingen. Alla får sedan kartlägga sin aktuella stressnivå, träna avslappningsövningar och mental träning samt göra en personlig handlingsplan för att förebygga och åtgärda stress.

Vid träffarna tas bl.a följande ämnen och frågeställningar upp:

* Definition av begreppet stress.
* Livsstress, arbetslivsstress, vardagsstress
* Stressorer och buffertar.
* Vad framkallar stress?
* Stressmätningsmetoder
* Stressreaktioner
* Förebyggande åtgärder
* Mental träning

Ta gärna kontakt med oss på ellipso AB för diskussion om hur detta kan bidra till förbättringar i verksamheten.


På gång…

Hitta information om: