3D-analys

För att bättre kunna förstå en verksamhet och varför olika fenomen uppstår finns det behov av analysverktyg. Det är viktigt att kunna se och förstå vad som är symptom och vad som är orsak. Det är också viktigt att ha en helhetsbild som utgår också från perspektiv utanför själva organisationen och verksamheten. Analysen grundar sig på tre dimensioner; struktur, relation och utveckling. Resultatet ger verksamheten ett relevant och detaljerat beslutsunderlag.

ellipso AB kan erbjuda webb-baserad 3D-analys som bygger på 21 grundfrågor.
Resultatet kan om så önskas kalibreras med ca 50 000 andra företags data som samlats ihop under lång tid.

Ta gärna kontakt med oss för diskussion om hur detta kan bidra till förbättringar i Er verksamhet.

Ladda ner vårt 3D-analys produktblad om Du vill läsa mer.


På gång…

Hitta information om: