förvaltningsstyrning / Application Management

Under en hel produktcykel, ser man att det kanske inte är konstruktions/framtagningsprojektet är det som är mest intressant och resurskrävande/kostnadsdrivande. Att förvalta det framtagna resultatet på ett effektivt och lönsamt sätt blir en allt viktigare del för verksamheten, det har naturligtvis ett samband med livslängden. (Och den kan indirekt ha ett samband med framtagningsprojektets kostnader.) Att se till lösningen och stödet följer med verksamhetens utveckling snarare än att förhindra den.
Våra modeller och mallar bygger på lång erfarenhet inom området.

ellipso AB kan erbjuda:
- förvaltningsmodell

- utbildning och rådgivning i förvaltningsroller

- rådgivning i förvaltningsstyrning

- rådgivning inom outsourcing-frågor

Ta gärna kontakt med oss för ett inledande samtal om hur ellipso AB kan bidra till en effektivare förvaltningsstyrning i verksamheten.


På gång…

Hitta information om: