IT-nytta

ellipso AB kan erbjuda stöd och hjälp inom IT-området. Vi har långvarig och bred erfarenhet inom området från olika roller och inom olika organisationer och företag.
Vi anser att det är viktigt att ha en helhetsbild som utgår från att verksamheten ställer kraven och avgör inriktningen på IT.

Den egentliga nyttan uppstår när verksamheten har ett reellt stöd av IT. För att säkerställa detta behöver man alltså se till att verksamheten och dess processer är synkroniserade med rätt IT-stöd. Det förekommer tyvärr många fall där IT och det arv som finns i form av applikationer och rutiner, är ett hinder för en följsam och dynamisk utveckling.

Ta gärna kontakt med oss för diskussion om hur detta kan bidra till förbättringar i Er verksamhet.
Ladda gärna ner vårt IT-nytta produktblad.


På gång…

Hitta information om: