lagutveckling – teambuilding

ellipso AB har mångårig erfarenhet av att leda medarbetare i linjeroller och i olika projektorganisationer.

Företag och organisationer behöver team och grupper som vill utveckla sin arbetsglädje och därmed också sin effektivitet och förmåga att skapa nytta i verksamheten. Det kan ske på olika sätt och vid olika tillfällen. Traditionellt genomför man teambuilding-aktiviteter i samband med projekt-kickoff eller en årlig medarbetarträff. Vi tror att det också finns andra tillfällen och sätt att arbeta med detta område.

Genomförandemodell
*  Kännetecken på ett vinnande lag
*  Värdegrund
*  Problemlösning i laget
*  Samarbetsövningar
*  Kommunikation och konflikthantering
*  Modell för ständigt förbättringsarbete

Ta gärna kontakt med oss på ellipso AB för diskussion om hur detta kan bidra till förbättringar i verksamheten.


På gång…

Hitta information om: