projektstyrning

Projekt handlar inte bara om att tillsätta en projektledare och sedan rullar allt på. Projektstyrning innebär att förutom rätt projektledare också tillämpa rätt metodik för genomförande och styrning av projektet. Eller som det i vissa fall handlar om, en hel projektportfölj.

Det handlar att ta helhetsgrepp över projekts styrning och genomförande. Det handlar om att arbeta med framförhållning och ledarskap på alla nivåer. Inklusive stöd till projektledare och i förekommande fall förberedelser för att förvalta projektets resultat.

ellipso AB kan erbjuda:
- projektstyrmodell baserat på marknadens vanligaste modeller
- projektleveransmodell
- modell för styrgruppsarbete
- portföljhantering
- projektanalys, exempelvis vid problemsituationer
- utbildning i olika projektroller, exempelvis styrgrupp, beställare med flera
- arrangemang i anslutning till projekt t ex kick-off och kick-out.

Ta gärna kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion om hur ellipso AB kan bidra till Er framgång.


På gång…

Hitta information om: