värderingsstyrning

ellipso AB arbetar med företagskultur och värderingsstyrning. I en tid då förändringstakten i omvärlden är snabbare än någonsin, är det viktigt ha en bra kultur och stark sammanhållning i organisationen. Det finns inte längre någon karta eller facit som vi kan dela ut till medarbetarna på en ‘kickoff’ eller vid en introduktion. Vi behöver en kompass som anger i vilken riktning vi skall gå. Detta är en gemensam värdegrund.
Värdegrunden talar om hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer och varandra på arbetsplatsen. Den skapar förutsättningar för en grundläggande tillit, vilket i sin tur har en direkt förbättrande effekt på det ekonomiska resultatet.

Målgrupp
Organisationer, företag och föreningar som vill större framgång.
För att nå bäst effekt av arbetet med gemensam värdegrund måste hela organisationen, alltså medarbetare och ledare på alla nivåer vara delaktiga.
Syfte
• Att gemensamt bygga en väl förankrad värdegrund, som sedan ska levas av alla i organisationen i alla situationer.
• En värdegrund beskriver hur vi ska förhålla oss till varandra. Exempel på värdegrundsord är glädje, respekt, tillit och ansvar.

Genomförande
Beroende på aktuell situation kan olika modeller för genomförandet tillämpas. Gemensamt är dock att organisationen diskuterar gemensamt i workshop-form en värdegrund. ellipso AB fungerar som workshopledare och facilitator.
En genomgång av vad en värdegrund är och hur en värdegrund kan fungera som en kompass i livet och tillvaron sker inledningsvis.
Ta gärna kontakt med oss på ellipso AB för diskussion om hur detta kan bidra till förbättringar i verksamheten.


På gång…

Hitta information om: